Domki Chorwacja
Znajdź idealny dom wakacyjny w Chorwacji

Polityka prywatności

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić twoją prywatność, zapewniamy te zasady, wyjaśniając nasze praktyki dotyczące informacji online i wybory, które możesz podjąć, dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania twoich informacji w związku z naszymi stronami internetowymi, usługami i aplikacjami (każda łącznie i "Usługa").

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki prywatności lub do zmiany, modyfikacji lub innej zmiany dowolnej funkcji Usługi, w dowolnym momencie według własnego uznania. Zmiany mogą zostać przekazane Użytkownikowi poprzez udostępnienie zmienionej Polityki prywatności do oceny. Jeśli wprowadzimy zmiany do niniejszej Polityki prywatności, które w istotny sposób zmodyfikują nasze prawa do wykorzystania zgromadzonych wcześniej danych osobowych, powiadomimy Cię o tym, aby uzyskać Twoją zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub prominentnego ogłoszenia w tej usłudze.

Informacje, które zbieramy

W niektórych częściach Usługi użytkownik jest zobowiązany do podania danych osobowych. Rodzaje informacji umożliwiających identyfikację osób, które mogą być gromadzone na tych stronach, mogą obejmować, bez ograniczeń: adres e-mail i inne informacje (np. Imię i nazwisko, adres pocztowy, numery telefonów komórkowych, datę urodzenia, informacje o rejestracji subskrybenta, nazwę informacje o karcie, informacje o koncie bankowym oraz informacje o zainteresowaniach i korzystaniu z różnych produktów, programów i usług), które dobrowolnie podałeś. Możemy również zbierać pewne inne informacje podczas uzyskiwania dostępu do Usługi, takie jak: typ przeglądarki, z której korzystasz; typ używanego systemu operacyjnego; adres IP lub inny unikalny identyfikator, taki jak identyfikator urządzenia.

Cel zebranych informacji

Używamy danych osobowych tylko w celu zapewnienia Tobie usługi. Na przykład możemy wykorzystać zebrane informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Informacje pomagają nam udoskonalić nasze usługi, dostosować sposób przeglądania i informować o dodatkowych produktach, usługach lub promocjach, które mogą Cię zainteresować. Ponadto informacje te pomagają nam śledzić wszelkie nieuczciwe działania i inne nieodpowiednie działania oraz monitorować integralność treści. Przed wykorzystaniem informacji do celów innych niż określone w niniejszej polityce prywatności poprosimy o zgodę. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe na serwerze znajdującym się poza krajem, w którym mieszkasz.

Cookies

Plik cookie przeglądarki to plik danych umieszczony na Urządzeniu, gdy jest używany do odwiedzenia Usługi. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do wielu celów, w tym między innymi do pamiętania o Tobie i Twoich preferencjach oraz śledzenia odwiedzin i działań związanych z Usługą. Usługa może również używać lokalnie przechowywanych obiektów do dostarczania określonych treści, takich jak wideo na żądanie, klipy wideo lub animacje. Większość plików cookie może być wyłączona lub usunięta lub zablokowana za pomocą narzędzi i ustawień w komercyjnych przeglądarkach. Należy pamiętać, że wyłączenie lub usunięcie plików cookie może spowodować, że niektóre części naszej Usługi mogą nie działać, a po ponownym przejściu do naszej Usługi możliwość ograniczenia plików cookie zależy od ustawień przeglądarki i jej ograniczeń.

Bezpieczeństwo

My, nasi agenci i kontrahenci (tacy jak usługi mailingowe, sprzedawcy usług dla klientów lub usługi w chmurze) mogą przechowywać Twoje dane. Kiedy przechowujemy twoje informacje, robimy to tak długo, jak mamy uzasadniony powód biznesowy, aby to zrobić lub tak długo, jak to konieczne, aby spełnić nasze prawne zobowiązania lub egzekwować nasze prawa. Bierzemy bezpieczeństwo informacji poważnie i używamy rozsądnych fizycznych, procedury elektroniczne i zarządcze mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymanie bezpieczeństwa danych i prawidłowe wykorzystywanie informacji gromadzonych online.

Oczywiście żadna transmisja danych przez Internet, bezprzewodowa transmisja danych ani przechowywanie danych nie jest w 100% bezpieczna, a wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane do Usługi mogą być odczytywane lub przechwytywane przez innych. Mimo że podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji, nie możemy zapewnić, że gromadzone przez nas dane osobowe nie zostaną ujawnione w sposób niezgodny z tymi informacjami.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych przekazywanych do Usługi bezpośrednio od osób w wieku poniżej 13 lat. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który odkrył, że Twoje dziecko zarejestrowało się lub uzyskało dostęp do Usługi bez Twojej zgody, możesz poprosić nas o usunięcie wszelkich nieautoryzowanych informacji dostarczonych przez Twoje dziecko, kontaktując się z nami. Po otrzymaniu ważnego zawiadomienia, podejmiemy uzasadnione starania w celu zbadania i usunięcia informacji.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie, dlatego często odwiedzaj tę stronę ponownie. Zmiany w niniejszej polityce prywatności obowiązują od momentu stwierdzenia "Ostatnia aktualizacja", a dalsze korzystanie z Usługi w dniu lub po dacie Ostatniej Aktualizacji będzie stanowić akceptację i zgodę na te zmiany.


Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018.